Britt Ida Wilhelmsen

Britt Ida Wilhelmsen
Utleie
Økonomisk Eiendomsforvalter
92025637
brittida@koteng.no
Ingen

Stig Ole Engen

Stig Ole Engen
Vedlikehold
Snekker
918 71 966
stigole@koteng.no
Bronsje

Rune Solberg

Rune Solberg
Drift
Energiansvarlig
456 37 938
runes@koteng.no
Ingen

Sverre Alfer

Sverre Alfer
Drift
Tekniker VVS
469 05 065
sverre@koteng.no
Ingen

Fredrik Lyse

Fredrik Lyse
Vedlikehold
Hjelpearbeider
412 92 356
fredrikl@koteng.no
Ingen

Henrik Molberg

Henrik Molberg
Vedlikehold
Byggeleder
482 58 368
henrikm@koteng.no
Ingen

Krzysztof Dudek

Krzysztof Dudek
Vedlikehold
Maler
998 71 680
krzysztof@koteng.no
Bronsje