Vi vant Byggeskikksprisen og fikk hedrende omtale 2020

Krambugata 2 B

Vi vant Byggeskikksprisen og
fikk Hedrende omtale 2020

Trondheim Kommune deler hvert år ut en byggeskikkpris til et bygg eller anlegg som de ønsker å hedre for god byggeskikk. I 2020 er det Krambugata 2/Peter Egges plass som ble kåret til vinner. Dette er et prosjekt vi er veldig stolte av og som har vært spennende på mange ulike måter. Prosjektet er gjort i samarbeid med Pir ll Arkitekter og Key Arkitekter. Bilder og informasjon om prosjektet finner du på her, og ønsker du å lese juryens begrunnelse finner du den her.

01.10.2021

Les også

Åpning av Barnas Torg på Peter Egges plass

Peter Egges plass

Åpning av Barnas Torg på Peter Egges plass

Trondheim kommune og Trondheim Kammermusikkfestival sto for den offisielle åpningen. Direktør for kultur og idrett Ola By Rise holdt tale og delte ut blomster til Koteng Eiendom, Pir ll Arkitekter og Kommunal teknikk. Framføring av et spesialskrevet musikalsk innslag ved Martin Smidt band og fortelling av «Bukkene Bruse på Badeland» av forfatter Bjørn Rørvik. Det hele ble avsluttet med foredrag av byhistoriker Terje Bratberg «Hvem var Peter Egge?»
Vi synes plassen er blitt veldig fin og håper den blir brukt av både store og små som tar turen inn til den fine Midtbyen vår.
01.10.2021

Les også

«Lættis» på Peter Egges Plass!

«Lættis» på Peter Egges Plass!

Peter Egges Plass får nå et helt nytt dekke. Her jobbes det med steinlegging av utearealet. Sammen med BN Entreprenør og Anleggspartner 1 drives anlegget fossilfritt. Det brukes EL-maskiner, blant annet hjullaster, gravemaskin og vibrasjonsplate. Biler og maskiner som ikke går på strøm går på Fossilfritt drivstoff.

01.10.2021

Les også

Trondhjems Nagle og Spikerfabrik

Mellomila 56

Trondhjems Nagle og Spikerfabrik

Mellomila 56 Trondhjems Nagle- og spikerfabrik. Foto: NTNU-Universitetsbiblioteket
I forbindelse med vårt boligprosjekt Mellomila 57, har vi tidligere blant annet skrevet om Iladalenpark som ligger som en forlengelse av utearealet.  En annen nabo til prosjektet er tidligere «Trondhjems Nagle og Spikerfabrikk», i dag Nedre Ila 39.

Det var i fredelige og idylliske omgivelser bedriften «Trondhjems Traadspigerfabrik» etablerte seg første gang. I enden av Ilavassdraget og med småhusbebyggelsen i Ilsvikøra som nærmeste nabo, flyttet bedriften inn i de gamle møllelokalene Pienes Mølle i 1897. Det var industrigrunder Adolf Øien og Emil Grønning som stod bak nyskapningen. I en årrekke ble det produsert spiker, stift, kramper og ståltråd. Bedriften skiftet navn til Trondhjems Nagle og Spikerfabrikk i 1918. Spikerpakker med TNS-etikett ble standardvare for håndverkere og i privathjem i hele Midt- og Nord-Norge.

Etter 2.verdenskrig utvidet TNS produksjonen. Ny smie, jernlager og klipperibygg ble reist. Lade Metall og Møllehaugen spikerverk ble innlemmet i virksomheten.

I 1969 fikk et samarbeid med en NTH-student store følger. Studenten hadde en ide til en vibrasjonsdempende verktøyholder. Denne ble utviklet ved TNS i samarbeid med SINTEF, til et avansert nisjeprodukt for verkstedindustrien. I 1972 tok de verdenspatent på produktet under navnet «Silent Tools». Produksjonen endret seg nå fra spiker til skruer og verktøy.

I 1983 ble TNS kjøpt av Trondheim Jernindustri, og navnet ble endret til det mer eksportrettede Teeness AS i 1986. I dag er bedriften lokalisert i nye og større lokaler i Ranheimsveien på Grilstad, under navnet Sandvik Teeness AS.

Mellomila 56
Den gamle spikerfabrikken transformert til kontorbygg. Foto: Koteng Eiendom AS
01.10.2021

Les også

Slik kunne Mathesongården ha sett ut

Olav Tryggvasonsgate 14

Slik kunne
Mathesongården ha sett ut

Olav Tryggvasonsgate 14
2-Udkast-Facade-Strandgaden-w. Fra Trondheim Byarkiv

Når vi skal gjøre endringer i et bygg er vi alltid på leiting etter referanser.  Da finner vi av og til gamle skatter. Før som nå blir det gjennomført konkurranser i forbindelse med nybygg. Når Mathesongården skulle bygges på slutten av 1800-tallet fikk flere arkitekter muligheten til å tegne «udkast». Vi har fått lov å kopiere disse tegningene som den forrige eieren Terje Ness, hadde liggende.

Her var det forslag fra blant annet Einar Halleland  fra Haugesund, som før århundreskiftet arbeidet innenfor en tyskpreget historisme. Etterhvert gikk han over til en mer konsekvent jugendstilsarkitektur og har bla tegnet 12 jugendbygninger i Ålesund.

Andre forslag er fra Solberg og Christensen; Trondheimsarkitekter, som blant annet har tegnet Strinda Kirke.

Den siste skissen er fra Karl Norum, som ble den utvalgte arkitekten. Karl Norum var opprinnelig fra Levanger, men hadde i hovedsak sitt virke i Trondheim, og er kjent som en av de store norske jugendarkitektene. Han har tegnet kjente Trondheimsbygg som Britannia, Postgården og Hjorten.

01.10.2021

Les også

Historisk funn på Peter Egges plass

Historisk funn på Peter Egges plass

Krambugata 2 B
Foto: Adresseavisen

Det hele startet i fjor høst. Vi skulle i gang med bygging av et nytt næringsbygg på Peter Egges plass, og det ble i den forbindelse satt i gang forundersøkelser i regi av NIKU på plassen hvor bygget skulle stå. Allerede her ble det gjort spennende oppdagelser. Gamle steinfundamenter til en kirke, samt flere graver skjulte seg under bakken. Etter disse undersøkelsene bestemte Riksantikvaren at det skulle gjennomføres en større utgravning før byggestart.

Det skulle vise seg å bli begynnelsen på et fantastisk eventyr. Etter hvert som arkeologene gravde seg nedover, åpenbarte det som skulle vise seg å være det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i Trondheim på over 100 år.

Klemenskirken har vært et mysterium for arkeologer og historikere. Funnet av det som var Trondheims første kirke, kirken hvor de første pilgrimene valfartet til, kirken hvor helgenkongens kiste ble satt på alteret i 1031 – ett år etter slaget på Stiklestad, kirken som nå skal være med på å fortelle historier om den eldste urbane aktiviteten i Trondheim, gir funnet en ekstremt høy historisk verdi.

Koteng Eiendom har fulgt hele prosessen nøye, og har stor respekt for betydningene disse funnene har for identiteten til byen vår. Dette vil bety at vi i neste omgang, i samarbeid med Riksantikvar og arkeologiske myndigheter, vil gjøre historien tilgjengelig for folk flest på best mulig og mest egnet måte.

 

Du kan lese mer om funnene herherherherher og her.

01.10.2021

Les også