Vi bygger det nye og tar vare på det gamle – Koteng Eiendom

Vi bygger det nye

og tar vare på det gamle

Investering, forvaltning og utvikling av næringseiendom

Vår eiendomsportefølje inneholder kontor, produksjon-, lager- og butikklokaler
og er i dag ca. 270.000 m² med en total leieinntekt på 340 mill.
Vi er langsiktige både i utforming, investeringer og løsninger.

For oss er det viktig å ha kunnskapen «på huset».
Vi er derfor sammensatt av mange forskjellige yrkesgrupper.

Arbeidsglede, redelighet, kompetanse og langsiktighet er våre grunnverdier.

Våre eiendommer

Vi eier 52 eiendommer i Trondheim og omegn.

Se våre eiendommer

Våre boligprosjekter

Koteng Bolig utvikler og bygger boliger for salg, som egne prosjekter eller i samarbeid med andre boligutviklere.

Se Koteng Bolig

Grønn strategi

Vi har fokus på bærekraftig utvikling, der målet er å minske klimagassutslipp og forbruke mindre ressurser.

Les om Grønn strategi

Aktuelt