Øystein Møylas veg 14-18

Øystein Møylas veg 14-18

Boliger

36 leiligheter

Størrelse

ca 2 da

Salgstart

Mars 2015

Ferdigstillt

Vår 2017

Øystein Møylas veg 14-18

Øystein Møylas veg 14-18 er et boligprosjekt på 36 leiligheter fordelt på 3 leilighetsbygg. Prosjektet ligger sentralt til ved Lerkendal, i en skjermet gate. Leilighetenes størrelse varierer fra 41-74 m². Her finnes det hjørneleiligheter med flott utsikt og sokkelleiligheter hvor man kan gå rett ut på gresset til sin egen lille hage. Beliggenheten er attraktiv med nærhet til flere store studiesteder og arbeidsplasser.

De tre byggene knyttes sammen av både private hager og et fellesområde. Her er det etablert benker og grøntareal, i tillegg til et trappeløp som går gjennom hele fellesarealet.

Gildheimsveien 3

Gildheimsveien 3

Boliger

96 leiligheter

Størrelse

ca 2,5 da

Salgstart

Januar 2012

Ferdigstillt

Mai 2013 – Mars 2014

Gildheimsveien 3

Gildheimsveien 3 var Koteng Boligs første boligprosjekt. Prosjektet var et samarbeid med Trym Bolig AS, og er tegnet av siv.ark Odd Thommesen.

Gildheimsveien 3 består av tre blokker, og ligger på tomten til gamle Sellgren fabrikker, som ble revet i forbindelse med byggingen. Prosjektet ligger sentralt til i det nye bydelssenteret som er vokst fram rundt Sirkus Shopping på Leangen. Her har beboerne kort vei til butikker og tilbud, og til fine turmuligheter langs populære Ladestien. Prosjektet ligger i et veletablert boområde med kort vei til bussholdeplass, skole og idrettsanlegg.

Totalt ble det bygget 96 leiligheter fra 50,5 til 120,5m². Det ble lagt vekt på at boligene skulle oppleves lette og luftige, noe som understrekes av gode lysforhold og store terrasser.
Vi ønsket også at dette skulle være boliger som ga stor valgfrihet med mulighet for individuelle tilpasninger. Som en del av prosjektet ble det også bygget en gjestehybel i sokkeletasjen, for utleie til besøkende.

Bjørkhaugveien 27

Bjørkhaugveien 27

Boliger

12 leiligheter,
1 tomannsbolig og
3 eneboliger

Størrelse

ca 2,5 da

Salgstart

April 2014

Ferdigstillt

April 2016

Bjørkhaugveien 27

Bjørkhaugvegen 27 er et boligprosjekt beliggende på toppen av Lohove. Flott beliggenhet, med marka som nærmeste nabo. Totalt består prosjektet av 12 leiligheter, 1 tomannsbolig og 3 eneboliger. Leilighetene og tomannsboligen ble ferdigstilt i april 2016, mens eneboligene blir ferdigstilt høsten 2017.

På Bjørkhaug er det lagt stor vekt på kvalitet i bygget, uteområdet og de små detaljene. Prosjektet har en gjennomgående høy standard i både leiligheter og fellesareal.

Mellomila 57

Mellomila 57

Boliger

43 leiligheter, 6 rekkehus

Størrelse

2,65 da

Salgstart

Februar 2016

Ferdigstillt

Oktober 2018

Mellomila 57

Tomten, som de senere årene fungerte som parkeringsplass, ble startet omregulert til boligformål i 2012 og spaden ble satt i jorda 2016.
Her var det utfordringer med tanke på støy fra tunnelen, og de nærmeste naboene var nok ikke så glad for endringen i nærmiljøet. Ila var fra før et sammensatt bomiljø med studenter, barnefamilier og eldre, noe vi ønsket å bidra til å videreføre. Derfor er leilighetsprosjektet bestående av store og små leiligheter og i tillegg rekkehus.

Vi synes vi har lyktes med å tilpasse prosjektet til småhusbebyggelsen i nord, og den nyere bebyggelsen i vest, samtidig som det kompletterer gateløpet slik at området får et mer bymessig preg. De enkelte leilighetene har private uterom, men også en felles, skjermet hage med et moderne formspråk som strekker seg mot parkområdet ved Ilabekken. Fasaden er utført i tegl og jernvitrolbehandlet furu – matrialer som trenger lite vedlikehold. Fasaden har mange fine detaljer og prosjektet har gjennomgående høy kvalitet. Vi er glad for å ha mange fornøyde kjøpere, og faktisk etterhvert også mange fornøyde naboer.

Prosjektet er tegnet av Arkitektkontoret Odd Thommesen og Agraff Arkitekter.

Hedrende omtale

Trondheim Kommune har valgt å gi Hedrende omtale til boligprosjektet Mellomila 55-57. Prosjektet får skryt for å være et viktig tilskudd til sentrumsområdene og et prosjekt som lykkes med å skape mange kvaliteter, både i boligene og i møte med omgivelsene. Prosjektet er gjort i samarbeid med Arkitektkontoret Odd Thomessen og Agraff Arkitektur.

Trondheim Kommune ga dette prosjektet prisen «Hedrende omtale» i 2020.

Grilstad Gård

Grilstad Gård

Boliger

15 rekkehus, 7 leiligheter

Størrelse

8,2 da

Salgstart

Oktober 2020

Ferdigstillt

Juni 2021

Grilstad Gård

Grilstad Gård ligger for seg selv med utsikt over fjorden og Grilstad Marina. Her har det vært et gammelt gårdsanlegg, eid av familien Jensen. Parken og det vernede kulturlandskapet på Grilstad blir nærmeste nabo.

Våningshuset som er vernet, er restaurert og gjort om til tre boligenheter. Den gamle låven er revet og den nye låven framstår som en moderne tolkning av et tradisjonelt bygg. Sammen med stabburet, vil danner dette et hyggelig gårdstun.

Rekkehusene og leilighetene på bakkeplan har en privat uteplass. Leilighetene i 2. og 3. etasje har egne balkonger. I tillegg er det etablert et felles uterom i gårdstunet og et opparbeidet uteareal og hageanlegg mot vest. Her har hver enhet sin egen private plantekasse.

Våningshuset er rehabilitert og inneholder 3 leiligheter.

Prosjektet har egen parkeringskjeller.

Historien om Grilstad

Grilstad er et stort gårdsbruk som før reformasjonen var eid av erkebispembedet, men ble etterpå krongods. Her var det forskjel-lige drivere oppgjennom det 16. og 17. århundre. I 1683 kom gården over på privat eie. Det ble mange forskjellige eiere i perioden fram til 1877, deriblant Søren Bygbal, Thomas Angell, Petter Fredrik Suhm og Otto Sommer. I 1877 ble Skovgård og Charlottenlund frasolgt og konsul Anton Jenssen kjøpte gården. Den har siden vært i hans etterslekts eie.

Gården ble tidligere benyttet som lystgård og landsted, men ble nå helårsbolig. Under 2. verdenskrig ble gården beslaglagt av tyskerne og det ble anlagt kanonstillinger og oppført brakker.

Grosserer Anton Jenssen overtok gården i 1954. Gårdsdriften ble lagt ned på 70-tallet, og den ble frigitt som landbrukseiendom når E6 kom på slutten av 80-tallet.

Siden har Grilstad har vært er et av Trondheims største utbyggings- områder med en god miks av bolig og næringseiendommer.

Arkitekt Skibnes

Gården har arkitektur med enkle detaljer som gjør at den framstår moderne selv om formen er tradisjonell. Selve bebyggelsen gjør at tunet er beskyttet fra vær og vind, og alle enhetene har gode sol og utsiktsforhold!
Av kvaliteter ønsker vi å trekke frem:

  • Uteplass i tilknytning kjøkken
  • Egen hage til de fleste enhetene
  • Bod i kjeller
  • P-plass i kjeller
  • Mulighet for utebod på de fleste enheter
  • Hvitbeiset panel i tak
  • Saltak i 3. etg med terrasse eller takopplett
  • Fellesbod
  • Felles opparbeidet uteområde
  • Vannkran i forbindelse med plantekasser

Grilstad Gård

I byen, på landet